Achtergrond

D-Hydamo is een modelgenerator waarmee geautomatiseerd een D-Hydro oppervlaktewatermodel kan worden opgezet vanuit data die is gestructureerd volgens het datamodel Hydamo. De modelgenerator is in 2019 opgezet in het TKI-project 'D-Hydro voor regionale toepassingen'. De generator wordt beheerd door HKV en Deltares en beschikbaar gesteld op Github. Onderstaande figuur geeft de opzet van de modelgenerator schematisch weer.


De Hydamo brondata in gml of Esri-shape bestandsformaat is per object (waterloop, dwarsprofiel of kunstwerk) beschikbaar. In de Hydamo-klasse wordt de brondata met importfuncties vertaald naar een database met Hydamo geometrieën. HKV beheert deze Hydamo klasse. Deze database wordt in de D-Hydro klasse omgeschreven naar database met D-Hydro geometrieën van waaruit een D-Hydro wordt geschreven. Deltares beheert deze D-Hydro klasse. Daarnaast beheert Deltares de Sobek3 klasse waarmee  een database van D-Hydro geometrieën kan worden opgesteld vanuit een Sobek3 model.